Het Fytocentrum, Tynaarlo

praktijk voor natuurgeneeskunde

De ANAMNESE, voorgeschiedenis

De Anamnese:
een goed en aandachtig gesprek, van het grootste belang!

De communicatie tussen patiënt en behandelaar wordt altijd als belangrijkste interactie gezien binnen een consult. De patiënt doet zijn verhaal uit de doeken en de behandelaar probeert zo helder en duidelijk mogelijk de rode draad in een klachtenpatroon te omschrijven en het geheel kort samen te vatten.

De meeste patiënten hebben de neiging om ‘zijsporen’ te bewandelen, of herhalen eerder gemelde feiten. Het primaire doel van deze kennismakingsfase is de verschillende klachten in een medisch kader te plaatsen en zo mogelijk tot een waarschijnlijkheidsdiagnose te komen. Soms is het daarbij nodig om open vragen te stellen, en soms juist niet. De behandelaar moet de patiënt serieus nemen en zijn of haar vertrouwen winnen.


Bij het stellen en beantwoorden van vragen kan in de communicatie en het contact veel misgaan. Vragen zijn communicatief soms heel complex en niet zelden voor meer dan één uitleg vatbaar. Zo kan de patiënt met geheel andere informatie komen dan wat de arts wilde weten.

Op inhoudelijk niveau kan een begrip meerdere betekenissen hebben. Het begrip ‘benauwd’ kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor ‘kortademigheid’, ‘angst’ en ook ‘een beklemmend gevoel op de borst’. Een begrip als ‘kramp’ wordt in medische kringen gehanteerd als een plotseling optredende pijnlijke verstijving van een spier gedurende een korte periode. Verschillende mensen gebruiken de term ook voor een continu spierpijngevoel waarvoor een geheel andere therapeutische benadering bestaat. Verder heeft ‘buikkramp’ of ‘kramp in de borst’ een geheel andere oorzakelijke betekenis dan ‘kramp in een spier”. Ook ‘duizeligheid’ wordt zeer verschillend gebruikt en het begrip ‘moeheid’ is voor nog meer verschillende interpretaties vatbaar. Ook termen als ‘niet veel’, ‘soms’ of ‘wel eens’ enzovoort zijn niet duidelijk en moeten verder uitgevraagd worden.

Alle verkregen medische en medisch relevante gegevens dienen uiteindelijk om tot een goede analyse van klachten en problemen te komen. Zeer belangrijk onderdeel van het consult dus. Alle andere vormen van de toegepaste hulpdiagnostiek vormen niet meer en niet minder dan een belangrijke aanvulling op de anamnese...