Het Fytocentrum, Tynaarlo

praktijk voor natuurgeneeskunde

DISCLAIMER
 
Het Fytocentrum, Tynaarlo. Praktijk voor natuurgeneeskunde.
 

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.hetfytocentrum.nl/ en alle informatie die deze website, direct of indirect bevat. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website
De informatie op deze site is slechts informatief en dient niet gebruikt te worden om medisch of therapeutisch advies aan te ontlenen. U kunt voor advies uw huisarts raadplegen. Indien, al dan niet indirect via de informatie op deze website, wel een advies gegeven wordt dient men dit niet te beschouwen als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website-informatie is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut.
Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met de behandelaar), een overzicht van de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, zo nodig een lichamelijk en aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Voor zieke mensen is gezonde voeding met voldoende vitaminen en mineralen uiterst belangrijk. Goede voeding kan het genezingsproces beduidend versnellen.
Het is niet toegestaan om iemand reguliere therapie of een deel daarvan, af te raden op basis van de informatie op deze website. De informatie op deze website is niet bestemd om medische adviezen aan te ontlenen of om medische adviezen te verschaffen aan anderen gebaseerd op de informatie verstrekt op deze website.

Voor de behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet (aanvullende) adviezen op te volgen van personen zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing, A-lidmaatschap van één of meerdere beroepsverenigingen en zonder controle door een wettelijk erkend klacht- en tuchtrecht.
Te allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een te zake deskundige therapeut of arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van natuurgeneeskunde, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermelde doseringsgrenzen, interacties met reguliere medicijnen en contra-indicaties, en die een goede kennis heeft van de medische basisvakken c.q. literatuur over de reguliere behandeling van ziekten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Het Fytocentrum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Het Fytocentrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Het Fytocentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. Tevens aanvaard Het Fytocentrum geen enkele aansprakelijk indien men gehandeld heeft op basis van de informatie op de website ondanks de waarschuwing/voorzorgsmaatregelen zoals genoemd in deze disclaimer.
In het bijzonder zijn de tarieven en de medisch te interpreteren informatie die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Deze website is geschreven door de heer P.A. Blaauw, natuurgeneeskundige kPNI. Ook natuurgeneeskundigen maken fouten en het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. Het Fytocentrum kan niet aan de informatie worden gehouden indien de klant/websitebezoeker/cliënt naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de informatie dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien van toepassing wordt u vriendelijk verzocht uw opmerkingen en suggesties door te geven, om deze website zo correct en compleet mogelijk te maken.

Privacy en Cookies
Het Fytocentrum hanteert een separaat privacybeleid op de website waarin verklaard wordt dat Persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden. Voor meer informatie over de omgang met de Persoonsgegevens verwijzen wij u door naar het gehanteerde privacybeleid, eveneens vermeld en omschreven op deze website.

Via de website van Het Fytocentrum kunnen cookies verzameld worden. Dit kunnen functionele cookies zijn die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Daarnaast kunnen cookies voor analytische doeleinden verzameld worden om informatie te verzamelen om de website zo gebruikersvriendelijk als mogelijk te maken. Het Fytocentrum verzamelt geen marketing cookies. Door akkoord te gaan met ons privacybeleid en deze disclaimer verschaft u indirect toestemming tot het verzamelen van cookies. Indien u niet wilt dat wij uw cookies verzamelen, kunt u ons hierover informeren en dan zullen wij per direct gehoor geven aan uw verzoek.

Toepasselijk recht en geschillen
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen
Het Fytocentrum is gerechtigd om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. U kunt de meest recente versie van de disclaimer vinden op de website.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.